Hotel Nou Estrelles - Cadaqués

Condicions generals de la reserva

CONDICIONS GENERALS DE LA RESERVA

1. Identificació i informació general
Hotel Nou Estrelles (Establiments nou estrelles,s.l.) és el nom comercial de l'hotel de nacionalitat espanyola, amb domicili social a la C/ Horta Vella - 17488 Cadaqués - Girona - Catalonia - Spain, amb el NIF número B17626656 i telèfon +34 972 259 100 . L'adreça de correu electrònic de contacte és la següent reservas@hotelnouestrelles.com.
El nom del domini de l’Hotel Nou Estrelles, titularitat de Establiments nou estrelles S.L., és www.hotelnouestrelles.com.
Dedicada a gestionar reserves a Hotel Nou Estrelles i a la seva difusió publicitària.
www.hotelnouestrelles.com està dedicada a la reserva d’estades en línia. El client a través d'aquesta pàgina accedeix a l'oferta de Hotel Nou Estrelles, i alhora demana la gestió de la seva reserva a través del formulari.
Com a titular d'aquest servei, Hotel Nou Estrelles informa que l'accés, navegació o utilització de qualsevol dels serveis per l'usuari implica l'acceptació expressa d'aquestes condicions generals i l'acceptació dels termes de la seva reserva. Si no accepta alguna part dels termes o té alguns dubtes , no ha de continuar amb el procés de reserva. Si finalitza la reserva, estarà acceptant que ha llegit, entès i aprovat els termes.
Les condicions pròpies d'alguns serveis poden substituir, modificar o complementar aquestes condicions generals.
El client declara ser major d'edat i tenir capacitat legal suficient per utilitzar aquesta pàgina web i fer les reserves.

2. Com reservar
Després de seleccionar l'habitació i les dates desitjades, per fer les reserves haurà d'omplir un formulari amb les seves dades personals. El formulari inclou el seu nom i cognoms, adreça de correu electrònic, DNI, telèfon, adreça postal, codi postal, ciutat i observacions. Aquestes dades s'utilitzen amb la finalitat de gestionar la seva reserva i notificar-li’n l’estat, per a la gestió econòmica de la reserva així com per a l’ús comercial i promocional d'altres productes i serveis que puguin ser del seu interès, per a estadístiques i l’enviament de butlletins informatius. Per a més informació sobre la confidencialitat de les seves dades llegeixi la nostra política de privacitat.

3. Forma de pagament
Una vegada que el client confirmi la reserva, haurà d'omplir les dades de la targeta de crèdit o dèbit. Es carregarà al seu compte l'import total especificat en el moment de la reserva. Aquestes dades únicament poden ser conegudes per les parts autoritzades per a la gestió econòmica de la reserva.
El client que reserva serà el responsable de la reserva, encara que reservi per a un grup, i serà responsable de tot el pagament del preu.
El pagament s’efectua mitjançant un servei bancari de TPV Virtual que utilitza la tecnologia més segura, protocol d'encriptació SSL (Secure Socket Layers), que xifra automàticament les dades personals i de la targeta de crèdit i les fa indesxifrables per a qualsevol persona aliena. La informació facilitada es transmet a través d'un entorn segur per evitar-ne la lectura, l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Hotel Nou Estrelles adopta les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d'acord amb el que estableix el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.
Després del pagament, se li facilitarà un número de reserva. Immediatament rebrà confirmació a través del correu electrònic.

4. Confidencialitat
Hotel Nou Estrelles, en compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informa que tant les dades personals que lliurement i voluntàriament proporcioni seran incorporades en un fitxer automatitzat de Hotel Nou Estrelles amb la finalitat de fer el tractament de la contractació, la gestió econòmica de la contractació i per a l’ús comercial i promocional d'altres productes i serveis que puguin ser del seu interès, per a estadístiques i l’enviament de butlletins informatius.
Hotel Nou Estrelles adopta les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d'acord amb el que estableix el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

5. Modificació o cancel·lació de la reserva
Qualsevol modificació de la seva reserva es considerarà, amb caràcter general, com una cancel·lació i comportarà fer una nova reserva.
En cas de modificació o cancel·lació de la reserva, s’ha de comunicar sempre per escrit via correu electrònic a reservas@hotelnouestrelles.com o trucant al +34 972 259 100 .
Si la cancel·lació es rep amb 7 o més dies d'antelació al dia previst d’arribada se li retornarà el 100% del dipòsit pagat a compte per la mateixa via utilitzada pel client en efectuar el pagament.
En tots els casos de cancel·lació o modificació es carregaran 20 euros per reserva en concepte de despeses de gestió, llevat de casos excepcionals d'un import superior que prèviament s'hauria acordat i comunicat al client.
En reserves amb condicions especials com ara ofertes de "Preu descompte" o subjectes a preus especials per qualsevol motiu, prevaldran les condicions i despeses de cancel·lació imposades per la política de Hotel Nou Estrelles.
En el cas que Hotel Nou Estrelles comuniqui la modificació o cancel·lació de reserves per motius de força major, entenent com a tals aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències de les quals no s'haurien pogut evitar tot i haver actuat amb la diligència deguda, quedarà anul·lada la reserva sense dret a reclamació o compensació al client. En cas que es produeixin aquestes circumstàncies es comunicaran, si és possible, via correu electrònic.

6. Exoneració de responsabilitats
Hotel Nou Estrelles no garanteix la no existència d'interrupcions o errors en l'accés al web, en el contingut i la utilització dels serveis oferts.
L'usuari / client no podrà demanar en cap moment cap indemnització per mal funcionament, per talls temporals del servei o fins i tot baixa definitiva del servei de la pàgina web.
Hotel Nou Estrelles informarà, en la mesura que sigui possible, els usuaris a través de la seva pàgina web de qualsevol tall que hi hagués en el servei, per problemes tècnics o de qualsevol altra índole, com la millora del sistema o l'actualització o modificació de la base de dades sempre que conegui per endavant el problema o l'actualització que es produís.
La informació continguda en www.hotelnouestrelles.com ha estat inclosa de bona fe, però Hotel Nou Estrelles no garanteix l'exactitud o la veracitat de la informació o les dades que conté la pàgina, ni es reponsabilitza de l'ausència d' errors, la falta d'omissions que hi pugui haver. Així mateix, Hotel Nou Estrelles no es fa responsable dels danys i perjudicis causats per falta d'exactitud o veracitat, per errors, omissions de la informació o de dades contingudes en la pàgina web.
Hotel Nou Estrelles ha proveït de sistemes de protecció contra virus i atacs de tercers els seus llocs i pàgines, però pel que fa a l'usuari, serà aquest qui s'hagi d’equipar de sistemes propis de protecció contra atacs o virus, en conseqüència Hotel Nou Estrelles no es fa responsable de la difusió de virus o similars que puguin causar danys en el maquinari o el programari dels usuaris.
Hotel Nou Estrelles es reserva el dret d’impedir a l'usuari l'accés als serveis del web i usar-los, en qualsevol moment i sense previ avís, en cas d'incompliment de les condicions generals i particulars de contractació dels serveis i d'ús del lloc web, i en cas d'actes contraris a Hotel Nou Estrelles, la llei, la moral i l’ordre públic.

7. Modificació de les condicions del servei
Així mateix Hotel Nou Estrelles es reserva el dret a modificar les presents condicions generals i política de privacitat.

8. Veracitat de la informació
Tota informació que faciliti el client o usuari haurà de ser veraç, l'usuari/client serà responsable de l'autenticitat, veracitat i exactitud de la informació que faciliti, i de les manifestacions falses i dels perjudicis que causi a www.hotelnouestrelles.com (Hotel Nou Estrelles) per la informació que faciliti.

9. Modificació de les condicions
Hotel Nou Estrelles es reserva el dret de modificar aquestes condicions i política de privacitat.

10. Propietat industrial i intel·lectual
Tot el contingut i informació del web estan inclosos dins dels drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Hotel Nou Estrelles, o, si s'escau, de les persones o empreses autores o titulars d'aquests drets. L'ús o transformació, explotació, reproducció, distribució, comunicació, total o parcial dels continguts inclosos en www.hotelnouestrelles.com, així com la vulneració dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Hotel Nou Estrelles donarà lloc a exercitar les accions corresponents en defensa dels nostres interessos.

11. Enllaços
A) Enllaços d'entrada
Qualsevol persona física o jurídica podrà crear un enllaç des de la seva pàgina web a la pàgina de www.hotelnouestrelles.com o en alguna de les seves pàgines interiors, sota les següents condicions: la pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç no contindrà informacions o continguts contraris a la llei, la moral i l'ordre públic, ni contraris a Hotel Nou Estrelles.
L'establiment de l'enllaç no significa que existeixi una relació entre Hotel Nou Estrelles i el titular del web, ni el coneixement i l'aprovació per part de Hotel Nou Estrelles dels continguts i serveis d'aquest web.
En qualsevol cas, Hotel Nou Estrelles podrà establir els mecanismes necessaris i prendre les mesures per eliminar aquests enllaços sense que això generi dret a indemnització de cap tipus a la persona generadora d'aquest enllaç.
B) Enllaços de sortida
En www.hotelnouestrelles.com o en algunes altres pàgines del seu domini hi pot haver enllaços a altres pàgines web de titularitat de tercers. Té com a finalitat exclusiva la difusió publicitària dels productes o serveis oferts per aquesta pàgina web.
Hotel Nou Estrelles no serà responsable del contingut, productes o serveis d'aquestes pàgines web alienes a les quals es pugui accedir, ni dels danys i perjudicis causats per aquestes pàgines.
En tot cas es recomana la lectura de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web de tercers.

12. Legislació i jurisdicció
Aquestes condicions generals de contractació es regiran i interpretaran d'acord amb les lleis d'Espanya, i la jurisdicció aplicable és la dels jutjats i tribunals de Girona.